Організаційний комітет

Голови оргкомітету

Бакіров В.С. (Ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, академік НАН України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор соціологічних наук, професор, м.Харків)

Бєлова Л.О. (Ректор Харківського регіонального інституту державного управління, доктор соціологічних наук, професор, м. Харків)

Карпова Л.Г. (Директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, м. Харків)

Покроєва Л.Д. (Ректор Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Харків)

Члени оргкомітету

Борисенко О.А. (член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник ФТІНТ НАН України, м. Харків)

Водолаженко О. В. (доцент кафедри математики Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди кандидат фізико-математичних наук, доцент, м.Харків)

Горох В.П. (провідний спеціаліст відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент, м. Харків)

Горошко Ю.В. (доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки національного університету «Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка», м. Чернігів)

Жалдак М.І. (академік Академії педагогічних наук України, завідувач кафедри  теоретичних основ інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, м. Київ).

Жолткевич Г.М. (декан факультету математики і інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор технічних наук, професор, м. Харків).

Крижановський О. Ф. (Заслужений вчитель України, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Харківського НВК 45 «Академічна гімназія», м. Харків).

Матяш О. І. (завідуюча кафедрою алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор, м.Вінниця)

Моторіна В. Г. (завідуюча кафедрою математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, професор, м.Харків)

Нелін Є.П. (професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат педагогічних наук, м. Харків)

Пантелеймонов А.В. (проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат хімічних наук, доцент, м. Харків)

Раков С.А. (головний науковий співробітник Науково-дослідної установи «Інститут освітньої аналітики», доктор педагогічних наук, доцент, м. Харків)

Семеріков С.О. (доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького педагогічного університету)

Скворцова С. О. (член-кореспондент Академії педагогічних наук України, завідуюча кафедрою математики Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського, доктор педагогічних наук, професор, м.Одеса).

Тарасенкова Н. А. (завідуюча кафедрою математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор, м.Черкаси)

Татаринов М.В. (директор центру післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)

Триус Ю.В. (завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук, професор, м.Черкаси)

Чашечнікова О. С. (завідуюча кафедрою математики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор, м. Суми)

Швець В. О. (завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор, м.Київ)

Шитікова Л.О. (Герой України, заслужений вчитель України, вчитель математики гімназії №47, м. Харків)

Локальний оргкомітет

Будна С.М. (методист, КВНЗ ХАНО, м. Харків)

Ігнатович С.Ю. (доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор фізико-математичних наук, м. Харків)

Лисиця В.Т. (завідувач кафедри вищої математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, м. Харків)

Перепелиця О.М. (старший викладач кафедри вищої математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків)

Подпалов Ю.Л. (старший викладач кафедри вищої математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, м. Харків)