Правила оформлення тез

Параметри сторінки: формат А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх боків – 2 см., у лівому верхньому куті великими літерами напівжирним шрифтом УДК, через рядок по центру П.І.Б. напівжирним шрифтом (М.О.Петренко). У наступному рядку по центру: назва установи, науковий ступінь (при наявності), посада, місто, курсивом. Шрифт – 13 пт., Times New Roman. Через рядок по центру назва тез великими літерами напівжирним шрифтом. Через рядок – текст тез, абзаци – 1 см. Об’єм тез – від 1 до 3 повних сторінок. Шрифт – 15 пт., Times New Roman, міжрядковий множник – 1,3. Після тексту тез через рядок – список літератури, Шрифт – 13 пт., Times New Roman, міжрядковий множник – одинарний. Посилання на джерела у порядку цитування. Формули набирати у редакторі Microsoft Equation, MathType Equation. Рисунки вставити у текст. Зразок оформлення тез надається у файлі  Тези. В окремому файлі надіслати заявку. Зразок у файлі Заявка. Матеріали на конференцію надсилати за адресою:  pogorelov_teacher_2019@univer.kharkov.ua

Учасники конференції, які виступатимуть з доповіддю, отримають відповідний сертифікат.