Conference program
Програма конференції
Программа конференции

 завантажити файл

download file

 

Conference program «Problems of teaching mathematics in educational institutions: theory, methods, practice».

The program is compiled in Kyiv time (GMT + 2)

The conference program is subject to change

 

Програма конференції «Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика»

Програму складено за київським часом  (GMT+2)

У програмі конференції можливі зміни

             

March 23, 2021

23 БЕРЕЗНЯ 2021 р.

10.00 – 10.30 Welcome speech by the conference organizers

Вітальне слово організаторів конференції

Plenary session

Пленарне засідання

 

 

Moderator: Sergii Rakov

Модератор:  Сергій Раков

10.40 – 11.00 Ион Акири, конференциар кафедры Дидактики Школьных дисциплин института педагогических наук, доктор физико-математических наук, профессор, Кишинев, Молдова: «Методология составления итоговых тестов  по математике»
11.00 – 11.20 Євген Нелін, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат педагогічних наук, професор, Харків, Україна: «Особливості реалізації вимог нового стандарту освіти в навчанні математики»
11.20 – 11.40 Наталия Павлова, доктор педагогических наук, профессор кафедры алгебры и геометрии факультета математики и информатики Шуменского университета имени епископа Константина Преславского, Шумен, Болгария: «Игры в обучении математике»
11.40 –12.00 Василь Швець, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор, Київ, Україна:  «Геометрія в наукових ліцеях України»
12.00 – 12.20 Віктор Горох, провідний фахівець відділу досліджень та аналітики Українського центру оцінювання якості освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харків, Україна: «Погляд на шкільну математичну освіту крізь призму освітніх вимірювань».
12.20 – 12.40 Юрій Триус, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, доктор педагогічних наук, професор, Черкаси, Україна:  «Використання систем комп’ютерної математики у навчанні теорії нечітких множин і нечіткої логіки»

ROOM 1 (sections 1, 2, 3)

Moderator: Yevgen Nelin

Модератор: Євген Нелін

13.00 – 13.10 Юлія Пономаренко, Харків, Україна: «Компетентнісний підхід у викладанні математики»
13.10 – 13.20 Тетяна Курякова, Харків, Україна: «Реалізація компетентнісного підходу на уроках математики»
13.20 – 13.30 Ганна Жуковіна, Ірина Корнус, Тетяна Жуковіна,  смт Мала Данилівка, Харківська обл., Україна: «Інтеграція предметів природничо-математичного циклу як засіб підвищення якості знань учнів»
13.30 – 13.40 Людмила Жадан, с. Новомиколаївка, Харківська обл., Україна: «Формування життєвих компетентностей учнів на уроках  математики»
13.40 – 13.50 Тетяна Ярхо, Тетяна Ємельянова, Дмитро Легейда, Харків, Україна: «Формування професійно-математичних здібностей здобувачів ЗВО у процесі розв’язання прикладних задач»
13.50 – 14.00 Галина Кісіль, Боярка, Київська обл., Україна: «Корекція рівня математичної підготовки учнів»
14.00 – 14.10 Валентина Романюк, Мерефа, Україна: «Формування ключових компетентностей за допомогою проектних технологій»
14.10 – 14.20 Milena Zhivkova Uzunova, Shumen, Bulgaria: «The project approach in mathematics learning for acquisition of key competences»
14.20 – 14.30 Інна Голубченко, Харків, Україна: «Формування  життєвих компетентностей в учнів на уроках математики та позаурочний час у загальноосвітніх навчальних закладах»
14.30 – 14.40 Олександр Сердюк, Харків, Україна: «Компетентнісний підхід  у математичній освіті»
14.40 – 14.50 Олена Шаповал, Харків, Україна, «Проблема визначення логічного парадоксу та формування термінологічної компетентності математика: фундаментальний підхід»
14.50 – 15.00 Віта Краснова, Харків, Україна, «Застосування тестувань в математичній освіті: історія, стан, перспективи»

 

 

ROOM 2 (sections 4, 5, 6, 7, 8)

Moderator: Vyacheslav Yarmak

Модератор: Вячеслав Ярмак

13.00 – 13.10 А. Якунін, Харків, Україна: «Оглядова бінарна онлайн-лекція за темою «Похідна. Диференціал. Правило Лопіталя»»
13.10 – 13.20 Ольга Момот, Харків, Україна: «Онлайн-урок як елемент дистанційного навчання»  
13.20 – 13.30 Ірина Рильцова, Харків, Україна: «Сучасні підходи до побудови уроку в умовах дистанційного та змішаного навчання»
13.30 – 13.40 Сергій Сергієнко, Харків, Україна: «Деякі роздуми з приводу дистанційної форми навчання математики»
13.40 – 13.50 Світлана Чучуменко, Харків,  Україна: «Цифровий простір учителя математики в умовах дистанційного навчання»
13.50 – 14.00 Марія Корчагіна, Харків, Україна: «Реалії дистанційного навчання математики в закладах загальної середньої освіти в умовах карантину»
14.00 – 14.10 Олена Машкіна, с. Станичне, Харківська обл., Україна: «Дистанційні форми навчання математики: стан, проблеми, перспективи (необмежені можливості і можливі обмеження)»
14.10 – 14.20 Michaela Savova Toncheva, Shumen, Bulgaria: “Visual contact  in training”
14.20 – 14.30 Тетяна Безродня, Любов Карабут, Ольга Уліцька, Світлана Бабічева, Харків, Україна: «Дистанційні курси як технології навчання математики»
14.30 – 14.40 Людмила Жадановська, смт Ківшарівка, Харківська обл., Україна: «Урок математики крізь призму дистанційного навчання»
14.40 – 14.50 Т. Лугових, Вовчанськ, Україна: «Дистанційні форми навчання: необмежені можливості і можливі обмеження»
14.50 – 15.00 Галина Пономаренко, Харків, Україна: «Застосування сучасних інформаційних технологій на уроках  математики»
15.00 – 15.10 В’ячеслав Резуненко, В’ячеслав Ярмак, Харків, Україна: «Деякі проблеми організації дистанційного навчання з математики»

 

 

March 24, 2021

 24 березня 2021 р.

Plenary session

Пленарні доповіді

Moderator: Vasyl Shvets

Модератор: Василь Швець

9.00 – 9.20 Оксана Тарасова, директор института педагогики и психологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, доктор педагогических наук, профессор, Орел, Россия: «Современное состояние подготовки учителей математики в вузах России».
9.20 – 9.40 Сергій Раков, головний науковий співробітник Науково-дослідної установи «Інститут освітньої аналітики», доктор педагогічних наук, Київ, Україна: «Застосування КМС у математичній освіті  (на прикладі теми «Квадратична функція»)»
9.40 – 10.00 Михаель Кляйне, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой дидактики математики,
Нелли Шмельцер, научный сотрудник Университета Билефельд, факультет математики, магистр математических наук, доцент;
Билефельд, Германия: «Больше чем просто оригами: связь «бумажного» искусства с математикой»
10.00 – 10.20 Наталия Бровка, профессор кафедры теории функций механико-математического факультета Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук,  Минск, Беларусь: «О методической культуре преподавателя математики: опыт Беларуси»
10.20 – 10.40 Олександр Водолаженко, доцент кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат фізико-математичних наук, Харків, Україна: «Геометричні перетворення у просторі»
10.40 – 11.00 Олександр Школьний, професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент, Київ, Україна: «Застосування тестувань в математичній освіті: історія, стан, перспективи»

BREAK  11.00 – 11.30

ПЕРЕРВА 11.00 – 11.30

 

 

ROOM 1 (sections 1, 2, 3)

Moderator: Viktor Gorokh

Модератор: Віктор Горох

11.30 – 11.40 Любов Кривонос, Балаклія, Україна: «Життєва математика»
11.40 – 11.50 Анастасія Степанець, смт Донець, Харківська обл., Україна, «Компетентнісний підхід та візуалізація»
11.50 – 12.00 Роман Біліченко, Світлана Конарева, Дніпро, Україна: «Сучасні інструменти інтеграції математики та предметів природничо-наукового циклу в освітньому процесі»
12.00 – 12.10 Ірина Шишко, Тетяна Бган, Харків, Україна: «Формування математичної компетентності здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти при вивченні геометрії» 
12.10 – 12.20 Юрій Москаленко, Оксана Москаленко, Олена Коваленко, Полтава, Україна: «Візуалізація навчального контенту на лекційних заняттях у процесі підготовки майбутнього вчителя математики»
12.20 – 12.30 Олена Коломойцева, Харків, Україна: «Практичні геометричні задачі як фактор формування математичної компетентності випускника школи»
12.30 – 12.40 Олена Оксьом, Харків, Україна: «Розвиток пізнавального інтересу на уроках математики та в позакласній роботі на основі компетентнісного підходу в освіті» 
12.40 – 12.50 Ольга Кунцевич, Минск, Беларусь: «Полюбить математику: план действий для обучения «лириков»»
12.50 – 13.00 Михайло Вакарчук, Анатолій Пасько, Дніпро, Україна: «Сучасні підходи до викладання елементів диференціального числення в середній школі»
13.00 – 13.10 Дар’я Тінькова, Черкаси, Україна: «Використання історичного матеріалу при навчанні математики у ЗП(ПТ)О» 
13.10 – 13.20 Nataliia Panchenko, Maryna Rezunenko, Kharkiv, Ukraine: “Experience in the use of blended learning in mathematics courses”  
13.20 – 13.30 Наталия Подаева, Елец, Россия: «Развитие деятельности одаренных школьников по овладению геометрическими понятиями в образных структурах»
13.30 – 13.40 Maria Klimovich, Minsk, Belarus: “On the degrees of use of basic consepts of mathematical analysis»

BREAK  13.40 – 14.00

ПЕРЕРВА 13.40 – 14.00

 

 

ROOM 1 (sections 1, 2, 3)

Moderator: Olena Arshava

Модератор: Олена Аршава

14.00 – 14.10 Наталія Шаповалова, Марія Кальченко, Лариса Панченко, Україна: «Важливість теоретичної і практичної складових у навчанні геометрії»    
14.10 – 14.20 Ольга Черницька, Україна: «Розгляд тем з геометрії на підготовчих курсах»
14.20 – 14.30 Галина Симоновская, Россия: «К вопросу о решении планиметрических задач школьниками при подготовке к ЕГЭ»
14.30 – 14.40 Анастасія Лапченкова, Краматорськ, Україна: «Формування вмінь школярів застосовувати прийоми класичних нерівностей»
14.40 – 14.50 Владимир Щербатых, Елец, Россия: «Использование метода свободных ассоциаций при изучении высшей математики»
14.50 – 15.00 Валентина Моторіна, Ірина Сіра, Харків, Україна: «Фотопроект «Геометрія в архітектурі міста Харкова»»
15.00 – 15.10 Юлія Шувалова, Володимир Храбустовський, Харків, Україна: «Про досвід викладання в сучасних умовах математичних дисциплін в технічних університетах» 
15.10 – 15.20 Ірина Маланова, Ярослава Федорова, Харків, Україна: «Використання інноваційних технологій при навчанні учнів математики – один із способів бути цікавішим для учнів ніж Інтернет»
15.20 – 15.30 Роксолана Мілян, Тернопіль, Україна: «Логічний складник геометричної компетентності учнів основної»
15.30 – 15.40 Євген Аврамов, Наталья Грудкіна, Ольга Сагай, Краматорськ, Україна: «До питання практичної реалізації задач у n-вимірних просторах»
15.40 – 15.50 Михайло Пазюрич, Куп’янськ, Україна: «Фрактальна геометрія в курсі шкільної математики. Генератори фрак талів»
15.50 – 16.00 Олена Аршава, Харків, Україна: «Реалізація принципу проблемності на лекціях з диференціального числення в закладах вищої освіти»

 

 

ROOM 2 (sections 4, 5, 6, 7, 8)

Moderator: Yevgeniia Butenko

Модератор: Євгенія Бутенко

11.30 – 11.40 Наталія Серебрякова: «Використання тестових технологій на основі Google – форм, як елемент контролю на уроках математики»
11.40 – 11.50 Наталія Манчинська: «Методика контролю знань з математичних дисциплін  при дистанційному навчанні»
11.50 – 12.00 Олена Іванова, Юлія Шевелева, Харків, Україна: «Особливості дистанційного викладання математики в Харківському університетському ліцеї»
12.00 – 12.10 Віра Великожон, Україна: «Використання віртуальних дошок при дистанційному навчанні» 
12.10 – 12.20 Світлана Беліченко: «Практичні аспекти проведення уроків математики в дистанційному форматі»
12.20 – 12.30 Ірина Сергеєва: «Змішана форма  навчання математики: стан і проблеми»
12.30 – 12.40 Чернова Ганна, Харків, Україна: «Пошук шляхів ефективності формування математичних умінь студентів при проведенні занять в он-лайн форматі»
12.40 – 12.50 Марина Друшляк, Олена Семеніхіна, Суми, Україна: «Комп’ютерні інструменти реалізації конструктивного підходу в GEOGEBRA»
12.50 – 13.00 Наталія Романенко, сел. Кутузівка, Харківська обл., Україна: «Як привчити учнів до самоорганізації та про підвищення мотивації»
13.00 – 13.10 Шаман Марія, Україна: «Застосування комп’ютерних математичних систем в школі» 
13.10 – 13.20 Микита Гвоздєв, Сніжана Вовчук, Харків, Україна: «Використання Mathematica для проведення лабораторних робіт з прикладної математики»  
13.20 – 13.30 Ольга Явнікова, Україна: «Вивчення стереометрії в шкільному курсі математики»
13.30 – 13.40 Євгенія Бутенко, Липці, Харківська обл., Україна: «Організація дистанційного простору для вивчення математики»    

BREAK  13.40 – 14.00

ПЕРЕРВА 13.40 – 14.00

ROOM 2 (sections 4, 5, 6, 7, 8)

Moderator:Viktor Lysytsya

Модератор: Віктор Лисиця

14.00 – 14.10 Дмитришин Ірина, Лаврищев Олексій, Рассошенко Аліна, Україна: «Використання програм GRAN-2d та GRAN-3d на заняттях з математики в школі»
14.10 – 14.20 Еліна Теллінгер, Україна: «Використання графічного калькулятора Desmos при розв’язуванні рівнянь з параметрами»
14.20 – 14.30 Тетяна Ляхова, Україна: «Застосування програмних засобів математичного спрямування на уроках математики»
14.30 – 14.40 Тетяна Строгонова, Україна: «Компетентнісний підхід у викладанні математики в медичній освіті» 
14.40 – 14.50 Анастасия Смирнова, Россия: «Особенности постановки домашнего задания по математике в школе в условиях дистанционного обучения»
14.50 – 15.00 Аліна Люта, смт.Андріївка, Харківська обл., Україна: «Застосування інформаційних технологій і комп’ютерів у викладанні математики»
15.00 – 15.10 Микита Савченко, Харків, Україна: «Організація групової навчальної діяльності учнів базової школи у вивчені математики із використанням ікт» 
15.10 – 15.20 Ганна Чуприна, Харків, Україна: «Досвід міжнародних моніторингових досліджень в освіті та їх значення для загальноосвітніх закладів»
15.20 – 15.30 Оксана Пліско, Харків, Україна: «Моніторинг  тестових завдань з математики  для вступу в  Studienkolleg (Німеччина)»
15.30 – 15.40 Любов Щелкунова, Харків, Україна: «Additional chapters of geometry in the system of integrated learning in mathematics»
15.40 – 15.50 Олена Калаш, Україна: «Тестовий контроль якості знань: переваги і недоліки»
15.50 – 16.00 Олена Меламедова, Харків, Україна: «Застосування методу тестування з використанням інтернет-технологій»
16.00 – 16.10 Олена Шугайло, Харків, Україна: «Методика викладання vs глибоке знання предмета»

 

 

March 25, 2021

25 березня 2021 р.

 

ROOM 1 (sections 1, 2, 3)

Moderator: Zoia Kravchenko

Модератор: Зоя Кравченко

9.00 – 9.10 Ірина Петренко, Куп’янськ, Україна: «Формування фінансової грамотності учнів на уроках математики при розв’язуванні задач на відсотки» 
9.10 – 9.20 М. Виноградова, Харків, Україна: «Застосування диференційованого підходу на уроках математики в умовах особистісно-орієнтованого навчання з метою підвищення навчальних досягнень учнів»  
9.20 – 9.30 Наталія Шаповалова, Вікторія Гук, Київ, Україна: «Симетрія у фаховій підготовці майбутніх вчителів математики»
9.30 – 9.40 Людмила Коваленко, Ганна Кузнецова, Харків, Україна: «Структурні компоненти математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників» 
9.40 – 9.50 Анастасія Алєксєєнко, Харків, Україна: «Елективний курс «Неевклідові геометрії» для студентів педагогічних університетів»
9.50 – 10.00 Валентин Марченко, Микола Красницький, Полтава, Україна: «Загальні питання аксіоматики. Практична складова» 
10.00 – 10.10 Сергей Костин, Россия: «Об оптимальном месте появления геометрической задачи в учебнике»
10.10 – 10.20 Світлана Горбонос, Ірина Баланенко, Андрій Сясєв, Дніпро, Україна: «Шляхи підвищення мотивації на уроках математики»
10.20 – 10.30 Любов Черкаська, Людмила Матяш, Полтава, Україна: «Систематизація й узагальнення знань учнів у системі навчання математики»   
10.30 – 10.40 Наталья Бровка, Анастасия Карпова, Минск, Беларусь: «О  дробном интегро-дифференцировании в подготовке магистров»
10.40 – 10.50 Андрій Меньшиков, Ольга Шамрай, Харків, Україна: «Формування високої патріотичної свідомості при проведенні уроків математики»
10.50 – 11.00 Зоя Кравченко, Харків, Україна: «Формування математичної грамотності в контексті компетентнісного підходу до навчання математики»