Програма конференції

Скачати програму конференції

У програмі конференції можливі зміни

8 квітня 2019 р.
8.30 – 10.00 РЕЄСТРАЦІЯ ауд. 6-52
ЗАСІДАННЯ 1 ауд. 6-52

Академік Погорєлов О.В.: наукова і освітянська спадщина

Модератор  проф. Жолткевич Г.М.

10.00 – 10.20 Вітальне слово організаторів конференції
10.20 – 10.40 Академік Погорєлов О.В. : творча спадщина і наукова школа
Борисенко О.А.
, д.ф.-м.н., професор, чл.-кор. НАНУ
10.40 – 11.00 Учебник А.В. Погорелова в школах Российской Федерации.

Вернер А.Л., доктор физ.-мат наук, профессор С-Пб университета им. Герцена.

11.00 – 11.20 Методичні особливості підручників геометрії 7-11 класів О.В.Погорєлова і сучасні вимоги до навчання геометрії в школі
Нелін Є.П.
, к.п.н., професор кафедри математики ХНПУ ім. Г. Сковороди
11.20 –11.40 Дискусія: Проблеми створення підручників і програм з геометрії
11.40 – 12.00 КАВА
ЗАСІДАННЯ 2 ауд. 6-52

Математична освіта в Україні і світі: історія, стан, інновації

Модератор д.п.н. Раков С.А.

12.00 – 12.20 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя математики засобами інноваційних технологій в процесі професійної підготовки

Моторіна В.Г.,  д.п.н., професор, зав. каф. математики ХНПУ ім. Г. Сковороди

12.20 – 12.40 Зауваження щодо виведення формули площі бічної поверхні конуса

Швець В.О., к.п.н., професор, зав. каф. математики і теорії та методики навчання математики національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

12.40 – 13.00 О. В. Школьний, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Особливості створення геометричних задач із повним поясненням для тестів ЗНО з математики

13.00 – 13.30 Дискусія: Проблеми підготовки вчителів математики
13.30 – 14.30 ОБІД

 

8 квітня 2019 р.

Секційні доповіді 14.30 – 16.00

Секція 1 (ауд. 6-52)

Модератори: д.п.н.  Школьний О.В., к.ф.-м.н. Аршава О.О.

14.30-14.40 О. В. Школьний, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Особливості створення геометричних задач із повним поясненням для тестів ЗНО з математики

14.40-14.50 Д. Є. Бобилєв, Криворізький державний педагогічний університет

Реалізація зв’язків понять метричного простору зі шкільним курсом геометрії при навчання функціональному аналізу майбутніх учителів математики

14.50-15.00 Н. М. Безугла, Харьковская средняя школа №  80

Изучение геометрии в школе. планиметрия.

15.00-15.10 Т.В. Мерко, Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №12

Міждисциплінарний підхід до навчання геометрії (із залученням здобутків методики викладання іноземних мов)

15.10-15.20 Т. В. Потьомкіна, ЗОШ № 6  м.Люботин, Харківська область

Міждисциплінарні зв’язки на заняттях з математики

15.20-15.30 І.В.Рильцова, Харківський ліцей №141

Міждисциплінарні зв’язки на заняттях з математики

15.30-15.40 О. І. Коломойцева, Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»

Функція як засіб міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків

15.40-15.50 EA. Arshava, Kharkiv National University of Construction and Architecture,

The application of analytical geometry in economic analysis

15.50-16.00 В. О. Марченко; О. А. Москаленко, Ю. Д. Москаленко,

О. В. Коваленко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,

Реалізація міждисциплінарних зв’язків під час вивчення математичних дисциплін у педагогічних ЗВО

 
16.00 – 17.00 Екскурсія у Ландау-центр
17.00 Фуршет

 

8 квітня 2019 р.

Секційні доповіді 14.30 – 16.00

Секція 2 (ауд. 6-49)

Модератори: к.п.н. Кравченко З.І., к.ф.-м.н. Лисиця В.Т.

14.30-14.40 Д. В. Авраменко. КЗ «Катеринівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області.

Методичні особливості курсу математики 1-6 класів, як попереднього етапу, до вивчення геометрії основної школи.

14.40-14.50 О. В. Азізова. Куп’янська гімназія №1, Харківська область

Система вправ як засіб керування процесом формування геометричних уявлень

14.50-15.00 Н. В. Шаповалова, Л. Л. Панченко. НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ

Розвиток педагогічних ідей О. В. Погорєлова в сучасному курсі геометрії навчального закладу вищої освіти

15.00-15.10 І. Б. Гнатюк-Пунєгова. Барвінківська загальноосвітня №1, Харківська область

Розв’язування задач на побудову в 7-9 класах

15.10-15.20 О.В. Калаш. Харківська гімназія № 82 Харківської міської ради Харківської області, вчитель математики, м. Харків

Навчити розв`язувати геометричні задачі – мрія чи реальність.

15.20-15.30 З.І. Кравченко, Харківська академія неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти, м. Харків

Методика формування геометричних понять в основній школі

15.30-15.40 Г. В. Лисянська,  В.О. Гаєвська, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Методика доведення геометричних тверджень за допомогою поняття  про центр тяжіння

15.40-15.50 В.І. Селюжицька, Харківська загальноосвітня школа № 125

Методы решения геометрических задач

15.50-16.00 Н. А. Шило, Харківська гімназія №86, Харківської міської ради, Харківської області, учитель математики, м. Харків

Навчання геометрії в школі – розвиток графічних навичок

 
16.00 – 17.00 Екскурсія у Ландау-центр
17.00 Фуршет

 

9 квітня 2019 р.
ЗАСІДАННЯ 1 ауд. 6-52

Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Модератор — д.п.н., професор Моторіна В.Г.

9.00 – 9.20 Из опыта руководства работами школьников в Малой академии наук

Пославський С.О., доцент каф. прикладної математики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

9.20 – 9.40 Особенности школьных исследовательских работ по математическому моделированию

Кабалянц П.С., доцент каф. теоретичної і прикладної інформатики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

9.40- 9.55 Криві з обмеженою кривиною та наперед заданою довжиною: топологія та застосування

Кравченко С.С., учениця 11 класу Харківської спеціалізованої школи №17

9.55 – 10.10 Оптимальні вимірювання елементів деяких геометричних фігур

Фоменко Н.О., НТУ ХПІ, навчально-науковий інженерно-фізичний інститут, студентка 3 курсу

10.10 – 10.30 Дискусія
10.30 – 11.00 КАВА
ЗАСІДАННЯ 2 ауд. 6-52

Компетентнісний підхід у математичній освіті й освітніх вимірюваннях

Модератор — д.п.н., професор Горошко Ю.В.

11.00 – 11.20 Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ

Раков С.А., д.п.н., доцент, головний науковий спеціаліст ДНУ «Інститут освітньої аналітики», член Управлінської Ради PISA

11.20 – 11.40 Компетентнісні тести з математики в освітніх вимірюваннях

Горох В.П. к.ф.-м. н., доцент, провідний спеціаліст відділу досліджень та аналітики УЦОЯО

11.40 – 12.00 Формування ключових компетентностей учнів шляхом їх залучення до дослідження на уроках  геометрії

 Бутенко Є. В., вчитель математики Липецької загальноосвітньої школа імені П.В.Щепкіна, с.Липці

12.00-12.20 Олімпіадні задачі з геометрії: деякі прості прийоми

Ігнатович С. Ю., доктор фіз.-мат наук, доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету  імені В. Н. Каразіна

12.20-12.30 Дискусія
12.30-13.30 ОБІД

 

9 квітня 2019 р.

Секційні доповіді 13.30 – 15.00

Секція 1 (ауд. 6-52)

Модератори: д.п.н.  Ярхо Т.О., к.ф.-м.н. Водолаженко О.В.

13.30-13.40 Т. О. Ярхо, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Сутність фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців в умовах компетентнісного підходу у вищій технічній освіті

13.40-13.50 Ю. В. Гвоздецька, Обласна спеціалізована школа-інтернат «Обдарованість»

Формування інформаційної компетентності учнів на уроках геометрії за допомогою хмарних технологій

13.50-14.00

І. А. Голубченко. Харківська загальноосвітня школа №113

Компетентністний підхід у математичній освіті

й освітніх вимірюваннях

14.00-14.10 О. М. Запісова, Дворічанська загальноосвітня школа, смт. Дворічна, Харківська область

Формування екологічної компетенції учнів на уроках математики

14.10-14.20 О.Ю. Іванова, Ю.В. Шевелева, Харківський університетський ліцей

Формування ключових компетентностей на уроках математики основної школи

14.20-14.30 Т. Г. Крамаренко, Криворізький державний педагогічний університет, канд. пед. н., доцент кафедри математики та методики її навчання, м. Кривий Ріг

Компетентнісний потенціал підручників геометрії о. в. погорєлова для середньої школи

14.30-14.40 Д.О.Тютюнник, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, аспірантка, м.Вінниця

Моніторинг дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення чотирикутників

14.40-14.50 С.М.Чучуменко, Харківська загальноосвітня школа №143

Компетентнісний підхід у математичній освіті й освітніх вимірюваннях

14.50-15.00 Т. М. Шепель, Богодухівська ЗОШ №2, Харківська область

Компетентнісний підхід у математичній освіті й освітніх вимірюваннях

 
15.00 – 16.00 Майстер-клас: динамічна геометрія

Бутенко Є. В., вчитель математики Липецької загальноосвітньої школа імені П.В.Щепкіна, с.Липці, Харківська область

16.00 Екскурсія по м. Харкову

 

9 квітня 2019 р.

Секційні доповіді 13.30 – 15.00

Секція 2 (ауд. 6-49)

Модератори: к.ф.-м.н.  Ємельянова Т.В., к.ф.-м.н. Кабалянц П.С.

13.30-13.40 В.Г. Великожон, Харківська загальноосвітня школа №140

Виконання практичних робіт з геометрії в групах, як одна з інтерактивних технологій навчання

13.40-13.50 І.Ю. Гудзенко, Харківська спеціалізована школа № 134

Проектна діяльність учнів при вивченні математики в умовах соціалізації освіти

13.50-14.00 В.О. Ліхота, Харківська загальноосвітня школа № 164  Харківської міської ради, Харківської обл..

Особливості  геометричного моделювання у сучасній школі

14.00-14.10 О.В.Андрєєва, Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс

Математика як центр інтегрованого творчого навчання дітей з порушеннями слухової функції

14.10-14.20 О.В.Пліско, Харківська загальноосвітня школа № 167

Використання методу квадрант-аналізу в моніторингових дослідженнях рівнів  навченості учнів геометрії

14.20-14.30 Д. С. Тінькова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

До питання підвищення мотивації у майбутніх робітників машинобудівного профілю при вивченні теми «координати і вектори»

14.30-14.40 Н. Б. Селецька, Державна гімназія – інтернат  з посиленою військово – фізичною підготовкою  “Кадетський корпус “, м. Харків,

О. А. Макогон, Військовий інститут танкових військ НТУ ХПІ

До питання про визначення співвідношення фундаментального та прикладного при створенні підручників і програм з геометрії у новій українській школі

14.40-14.50 Т. В. Ємельянова, харківський національний автомобільно-дорожній університет

Про механізм формування та розвиток

Здібностей студентів в навчальному процесі в умовах сучасної концепції вищої освіти

14.50-15.00 А. В. Когтєв, Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс
Ризики та перешкоди на шляху реалізації принципу індивідуального підходу в навчально-виховному процесі на уроках математики
 
15.00 – 16.00 Майстер-клас: динамічна геометрія

Бутенко Є. В., вчитель математики Липецької загальноосвітньої школа імені П.В.Щепкіна, с.Липці, Харківська область

16.00 Екскурсія по м. Харкову

 

10 квітня 2019 р.
ЗАСІДАННЯ 1 ауд. 6-52

Використання комп’ютерних математичних систем та дистанційних форм навчання в курсах математики

Модератор, доктор педагогічних наук Раков С.А.

9.00 – 9.20 Три десятиліття з граном

Горошко Ю. В., Костюченко А. О., Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів

9.20 – 9.40 Система динамической геометри в подготовке современного учителя математики

Водолаженко А. В., канд. фіз-мат наук, доцент Харьковского национального педагогического университета

 им. Г.С. Сковороды

9.40 — 10.00 Використання систем комп’ютерної математики у навчанні нечітких множин і нечіткої логіки

Триус Ю.В. д.п.н., професор, зав. кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету

10.00 – 10.20 Дистанційна освіта – новий тип оволодіння інформацією

Щедріна Н.О., учитель математики, учитель-методист Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №157 Харківської міської ради

10.20 – 10.40 Проблеми навчання геометрії у сучасній школі

Крижановський О.Ф. Заслужений учитель України, учитель вищої кваліфікаційної категорії, гімназія №45, м. Харків.

10.40 – 11.00 КАВА

 

10 квітня 2019 р.

Секційні доповіді 11.00 – 12.30

Секція 1 (ауд. 6-52)

Модератори: д.п.н., проф. Триус Ю.В., к.ф.-м.н. Несвіт М.І.

11.00-11.10 Ю. Л. Подпалов, старший викладач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Підтримка уроків математики засобами MS Office

11.10-11.20 О.А. Стрілець, Мереф’янська загальноосвітня школа №6, м. Мерефа

Використання комп’ютерних математичних систем в курсах математики для розв’язання задач економічного змісту

11.20-11.30 Т.М. Крохмаль, Харківська загальноосвітня школа № 63

О.М. Нікітенко, Харківських національний університет радіоелектроніки

Шкільна геометрія з Maple

11.30-11.40 О. О. Шевченко, Харківська гімназія № 82

Застосування сучасних інноваційних технологій на уроках математики

11.40-11.50 О. Т. Ярова, Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей «Правоохоронець»

Застосування комп’ютерних технологій для дослідження математичних моделей

11.50-12.00 М.І. Несвіт, Харківський національний університет будівництва та архітектури, канд. фіз.-мат. наук, доцент, м. Харків

Використання сервісу google classroom для дистанційного навчання

12.00-12.10 В. О. Резуненко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

В. О. Ярмак, Харківська загальноосвітня школа №110 Харківської міської ради

Розробка дистанційних курсів вчителем як засіб підвищення його професійної компетентності

12.10-12.20 І.В. Тіунова, Харківська спеціалізована школа № 85

Дистанційні форми навчання математиці:
стан, проблеми, перспективи

12.30-13.30 ОБІД
14.00 Екскурсія в музей Харківського національного університету

 

10 квітня 2019 р.

Секційні доповіді 11.00 – 12.30

Секція 2 (ауд. 6-49)

Модератори: к.т.н. Лукащук Т.І., к.п.н. Мандражи О.А.

11.00-11.10 В.Я. Ілляшенко, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Аксіоматичний метод у навчанні математики

11.10-11.20 Т.І. Лукащук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Актуальні проблеми навчання математиці іноземних студентів

11.20-11.30 О. В. Ликова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, к.ф-м.н, ст.викладач,  м. Харків

З історії українського геометричного збірника

11.30-11.40 О.А. Мандражи, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Н.М. Литвиненко, Харківська обласна Мала академія наук

Про освітню програму з позашкільної освіти

11.40-11.50 К.І. Трефілова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Формування математичної мови на уроках
геометрії старшої школи

11.50-12.00 О.А. Перфілова, Харківська загальноосвітня школа №160, м. Харків

Векторний метод в шкільному курсі геометрії

12.30-13.30 ОБІД
14.00 Екскурсія в музей Харківського національного університету